BOI สนับสนุนธุรกิจ “Start up”

ข่าวดีสำหรับธุรกิจ Startup
ประเภทกิจการที่ BOI สนับสนุนธุรกิจ Start up
Start up เป็นธุรกิจเกิดใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มและกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ภาครัฐจึงเปิดให้การส่งเสริมแก่ธุรกิจ Start up ในประเภทกิจการต่างๆดังนี้
1.Embedded software การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ ควบคุมเครื่องจักร
2.Enterprise software และหรือ Digital content การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในภาคธุรกิจ
3.กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
4.กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
5.กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิตัล
โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(ตามเงื่อนไขที่กำหนด) นอกจากนี้ยังเพิ่มประเภทกิจการใหม่ ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม(Innovation Incubation Center) ซึ่งน่าสนใจมากครับ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →