โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2560 หลักสูตร “เปลี่ยนเกษตรกรสมัยใหม่และผู้ประกอบการธรรมดาร สู่ SMEs ที่ค้าเป็น”

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2560 หลักสูตร “เปลี่ยนเกษตรกรสมัยใหม่และผู้ประกอบการธรรมดาร สู่ SMEs ที่ค้าเป็น”
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 โดยจัดรวมทั้งภาคการเกษตร และภาคทั่วไป ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง Link ด้านล่างนี้
http://goo.gl/forms/yeFuWYfX4dwSxQ5p1

   ปล.ในการนี้ทางทีมงานต้องกราบขออภัยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะลงสมัครเข้าร่วมอบรมในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 นี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.089-8518591

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

ร่วมเสวนา แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →