ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนากฏหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจ SMEs

ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนากฏหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจ SMEs

ด้านกรมบังคับคดี ได้จัดโครงการให้ความรู้กฏหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้กับผู้ประกอบการSMEs ตามนโยบาลรัฐบาลเพื่อส่งเสริมภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจโดยกำหนดจัดโครงการ ในวันที่ 24สิงหาคม59 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่โดยสมัครได้ตามช่องทางที่กรมบังคับคดีดำหนดไว้คือ

1.สมัครผ่านเว็บไซต์กรมบังคับคดี WWW.led.go.th

2)ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กรมบังคับคดี กรอกข้อมูลผู้สมัครและส่งโทรสารไปที่ กลุ่มงานประชาสััมพันธ์ โทรสาร 0-2433-08101 สอบถามรายละเอียด053-284840-5 ต่อ 11-12

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

CCA Academy

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ตุ๊กตาชนเผ่ามูลค่าสูง”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานเฉลิมฉลองฉลองวันชาติจีน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

ต้อนรับ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ วันที่ 25 กันยายน 2566 …

Read More →