งานแสดงสินค้า Thailand – Nepal Festival 2016

งานแสดงสินค้า Thailand – Nepal Festival 2016

บริษัทสยาม ล้านช้าง ได้ร่วมกับนิตยสาร Markeer และบริษัท Good Network จำกัดและพันธมิตรในประเทศเนปาลคือหอการค้าและอุตสาหกรรมเนปาล – ไทย หอการค้าและอุตสาหกรรมละลิตปูร์  เนปาล ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุได้มีโครงการจัดงานแสดงสินค้าไทยขึ้น ณกรุงกาฐมาณฑุ ภายใต้ชื่องาน Thailand – Nepal Fair 2016 ขึ้นระหว่างวันที่30 กันยายน – 4 ตุลาคม2016 ณ Bhrikuti Mandap Exhibition Kathmandu Nepal

โดยส่วนลดพิเศษจากราคาเต็ม 55000 เหลือ 35000บาท

ติดต่อสอบถาม ปาลิดา อ่อนศรี 099-8831796

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →