งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 “เยาวชนไทย รู้ภัยคอร์รัปชั่น”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานวั­นต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 “เยาวชนไทย รู้ภัยคอร์รัปชั่น” ภายใต้โครงการ “ต่อต้านคอร์รัปชั่น “ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”

โดยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการท­ุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงภัยของก­ารคอร์รัปชั่น และเป็นการระลึกถึงคุณดุสิต นนทะนาคร อดีตประธานหอการค้าไทย ชึ่งเป็นผู้ริเริ่มการต่อต้านการคอร์รัปชั­่นในภาคเอกชน ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

อบรม “Clubhor Privilege Shop”

🚨ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่🚨 หากคุณกำลังมองหาและมีความต้องการเพิ่มช่องทางการต ...
Read More →

หลักสูตร TFRS for NPAEs และเจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา ในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 2 หล ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย

ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้แท ...
Read More →