เปิดอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016

เปิดอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) YEC 2016”

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. มีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี

2.เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

3.เป็นผู้แทนที่มีอำนาจเต็มหรือทายาทผู้สืบทอดธุรกิจของสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

4.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

5.ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณกันต์กนิษฐ์ สุุทธิเวทย์ 053 -241404รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016

โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ 

โบชัวร์ประชาสัมพันธ์ 2 โบชัวร์ประชาสัมพันธ์ 1

 Download ใบสมัคร YEC 2016

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →