ประชาสัมพันธ์โครงการ SME Market Place ภายใต้โครงการพลังประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์โครงการ SME Market Place ภายใต้โครงการพลังประชารัฐ

ทางคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ชุดส่งเสริม SMEs (D2)ได้จัดกิจกรรมSMEs Maret Place เป็นกิจกรรมที่ให้พื้นที่กับผู้ประกอบการ SMEsได้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าโดยจัดในลักษณะงานแฟร์ จัดบูธให้ผู้ประกอบการ SMEได้ขายสินค้าหน้าศูนย์การค้าเซ็นต์ทรัลใน 5 สาขาในจังหวัดที่เป็น TOurist gateway ได้แก่ อุดรธานี/หาดใหญ่/เชียงราย/อุบลราชธานี/ระยองติดต่อกัน 2 ช่วงเวลาใน1เดือน

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานามารถติดต่อ

02-0186978หรือ020186977

8

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →