ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนากฏหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจ SMEs

ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนากฏหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจ SMEs

ด้านกรมบังคับคดี ได้จัดโครงการให้ความรู้กฏหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้กับผู้ประกอบการSMEs ตามนโยบาลรัฐบาลเพื่อส่งเสริมภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจโดยกำหนดจัดโครงการ ในวันที่ 24สิงหาคม59 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่โดยสมัครได้ตามช่องทางที่กรมบังคับคดีดำหนดไว้คือ

1.สมัครผ่านเว็บไซต์กรมบังคับคดี WWW.led.go.th

2)ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กรมบังคับคดี กรอกข้อมูลผู้สมัครและส่งโทรสารไปที่ กลุ่มงานประชาสััมพันธ์ โทรสาร 0-2433-08101 สอบถามรายละเอียด053-284840-5 ต่อ 11-12

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →