งานแสดงสินค้า Thailand – Nepal Festival 2016

งานแสดงสินค้า Thailand – Nepal Festival 2016

บริษัทสยาม ล้านช้าง ได้ร่วมกับนิตยสาร Markeer และบริษัท Good Network จำกัดและพันธมิตรในประเทศเนปาลคือหอการค้าและอุตสาหกรรมเนปาล – ไทย หอการค้าและอุตสาหกรรมละลิตปูร์  เนปาล ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุได้มีโครงการจัดงานแสดงสินค้าไทยขึ้น ณกรุงกาฐมาณฑุ ภายใต้ชื่องาน Thailand – Nepal Fair 2016 ขึ้นระหว่างวันที่30 กันยายน – 4 ตุลาคม2016 ณ Bhrikuti Mandap Exhibition Kathmandu Nepal

โดยส่วนลดพิเศษจากราคาเต็ม 55000 เหลือ 35000บาท

ติดต่อสอบถาม ปาลิดา อ่อนศรี 099-8831796

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →