ขอเชิญเข้าร่วมเปิดตัวสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับ SMEs

ขอเชิญเข้าร่วมเปิดตัวสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับ SMEs

เรียน    ท่านสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ทุกท่าน

ขอเชิญเข้าร่วมเปิดตัวสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับ SMEs ในวันศุกร์ที่ 26สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องพิมานทิพย์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีภารกิจสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่แหล่งเงินทุน กำหนดจัดงาน “เปิดตัวสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)” เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับธุรกิจ SMEs ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30น. ณ ห้องพิมานทิพย์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการดังนี้.-

13.00 น.           ลงทะเบียน รับเอกสาร

13.30 น.           เข้าสู่พิธีการ พิธีกรกล่าวต้อนรับ

·     VTR เปิดตัวสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) 3

·     กล่าวต้อนรับโดย คลังจังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด

·     กล่าวถึงบทบาทการช่วยเหลอผู้ประกอบการในการเข้าถึง แหล่งทุน

โดย นายมงคล  ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank

·     พิธีเปิดงาน “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) 3”

·     พิธีมอบป้ายสินเชื่อ SME Development Bank

14.30 น. – 15.30 น.       บรรยาย “เจาะลึกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) 3”

                                ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับ SMEs

15.30 น. – 16.30 น.        เปิดรับคำขอสินเชื่อและให้คำปรึกษาแนะนำ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกหอการค้าทุกท่าน ที่สนใจให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SME Development Bank  สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-413103-5

กำหนดการงานเปิดตัวสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

202365_Page_2

 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →