Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 50/2563 เรื่อง กำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 50/2563

เรื่อง กำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์

          ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
17 สิงหาคม 2563

 
ข้อมูลเพิ่มเติม : ทีมนโยบายการปฏิบัติการสถาบันการเงิน
โทรศัพท์ : 0 2283 6876, 0 2283 6803
E-mail : BOPTeam@bot.or.th  ​

>>​Download​​ ข่าว PDF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce