📢📢 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าร่วม “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่10 : YECX ‘nect Gen”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความจำเป็นของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้บริหารรุ่นใหม่ (New Generation) ที่สืบทอดธุรกิจ หรือเริ่มต้นธุรกิจของตนเองที่ต้องพัฒนาทักษะ และความสามารถในการบริหารงาน ให้ครอบคลุม เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ปัจจัยการดำเนินธุรกิจมากขึ้น จึงได้จัดทำหลักสูตร เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce ) “YEC” ซึ่งได้รับความสนใจและมีสมาชิกเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 300 กิจการในปัจจุบันในปัจจุบันนี้โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส โควิด- 19 ที่เป็นปฏิกิริยาเร่งให้การปรับตัวเร็วขึ้นมาก และยุคที่มีเครือข่าย คู่ค้า ที่ปรึกษา เป็นความสำคัญอันดับต้นๆให้การเติบโตแบบก้าวกระโดดไปด้วยกัน เทคโนโลยีในทุกๆด้าน ล้วนต้องแบ่งปันองค์ความรู้ได้อย่างทันสมัย ทันท่วงทีผลการศึกษาคุณลักษณะสำคัญจาก Entrepreneurship In A Box ที่ทำให้นักธุรกิจส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จ

ดังนี้

     1. พร้อมที่จะลงมือทำ
     2. มีความรู้ด้านการลงทุน
     3. มีความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ
     4. มีไหวพริบ
     5. มีความอดทน
     6. มีความเพียรพยายาม
     7. ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
     8. กล้าได้ กล้าเสีย
     9. มั่นใจในตัวเอง
     10. มีคอนเน็คชั่น (Connection)

ยุคของการสร้างเครือข่าย (Connect Generation) จึงเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักที่ถูกดึงมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ ร่วมกับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทางธุรกิจ บุคลิก และแนวคิดส่วนบุคคล เพื่อให้การแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการแก้ปัญหา ระหว่างผู้ประกอบการ เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว กระชับ ทันสถานการณ์ และที่ขาดไม่ได้คือการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งในการอบรมนี้ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ให้เข้าใจ พร้อมกับรูปแบบวิธีการใหม่ในการทำธุรกิจที่จะมาถึง ว่าเรามีทักษะที่จำเป็นพร้อมพัฒนาแล้วหรือยัง

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีแนวคิดการพัฒนาทักษะต่างๆ และความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจภายใต้ความเปลี่ยนแปลง การปรับตัวให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
  3. เพื่อเป็นพลังของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาค
  4. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเชื่อมโยง ทั้งในจังหวัดและภาคีเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าร่วม “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่10 : YECX ‘nect Gen”

เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัด ให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคม ของหวัดจังเชียงใหม่
 
สิ่งที่ผู้เข้าโครงการจะได้รับในกิจกรรมครั้งนี้ 
 
✅ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายต่างๆ
✅ กิจกรรมเสริม ทักษะ ความรู้ กับผู้บรรยายมากด้วยประสบการณ์ และ กิจกรรมอื่นๆ อีกมายมาก
.

ภาพบรรยากาศกิจกรรม YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา

กิจกรรมจัดขึ้นใน วันเสาร์ ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – วันที่ 22 ตุลาคม 2565
.
‼รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่านเท่านั้น ‼
สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: YEC Chiang Mai
Line : @yeccm
.

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

(confetti cup)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Cal …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ โครงการ Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce