​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 68/2563 เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 68/2563

เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน


          นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23กันยายน 2563 ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

         1. คณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้แก่

            1) นายคณิศ แสงสุพรรณ

            2) นายรพี  สุจริตกุล

            3) นายสมชัย  จิตสุชน

            4) นายสุภัค  ศิวะรักษ์


         2. คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ได้แก่

            1) นางกรรณิการ์ งามโสภี

            2) นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์

            3) นายพรชัย ชุนหจินดา

            4) นางสาวภาวนา เนียมลอย

            5) นายอายุสม์ กฤษณามระ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

24 กันยายน 2563


ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2283 6449,0 2356 7536

>>​Download​​ ข่าว PDF

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สมัยที่ 24

วันที่ 24 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยค …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce