Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 61/2563 เรื่อง Bangkok FinTech Fair 2020 พร้อมรับวิถีใหม่ SME ก้าวต่อไปด้วยดิจิทัล

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 61/2563

เรื่อง  Bangkok FinTech Fair 2020 พร้อมรับวิถีใหม่ SME ก้าวต่อไปด้วยดิจิทัล

​          งาน Bangkok FinTech Fair ปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “Digital Transformation for the New Normal : พร้อมรับวิถีใหม่ SME ก้าวต่อไปด้วยดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมการปรับตัวของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SME ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรองรับกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกวิถีใหม่ หรือ new normal โดยที่มีผู้ให้บริการทางการเงินและบริษัทฟินเทคต่าง ๆ เป็นตัวช่วยที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างครบวงจร

          นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. จะจัดงาน Bangkok FinTech Fair 2020 ในรูปแบบออนไลน์ ผู้สนใจสามารถรับชมได้ฟรีผ่านทาง Facebook ของ ธปท. ในวันศุกร์ที่ 18 และวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

          ไฮไลท์ของงานปีนี้ จะเป็นการเสวนาเพื่อรับฟังมุมมองจากผู้ประกอบการที่มากประสบการณ์และผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มของคนไทยในการปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 นอกจากนี้ งานเสวนาจะมีการพูดคุยเรื่องนวัตกรรมบริการทางการเงินที่สำคัญ เช่น การชำระเงินทางดิจิทัล สินเชื่อดิจิทัลรูปแบบใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ทิศทางการพัฒนาเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) การนำเสนอบริการจากผู้ให้บริการทางการเงินและบริษัทฟินเทค ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจในการปรับกระบวนการทำงานภายในองค์กรไปสู่ดิจิทัล เช่น บริการการชำระเงิน บริการสินเชื่อดิจิทัล การตลาดดิจิทัล บริการจัดการด้านบัญชีและข้อมูล (ERP) รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพร้อมรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดงาน Bangkok FinTech Fair 2020 เพิ่มเติมได้ที่https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/FinTech/Pages/BangkokFinTechFair2020.aspx รับชมฟรีผ่าน Facebook ของ ธปท. https://www.facebook.com/bankofthailandofficial

ธนาคารแห่งประเทศไทย
14 กันยายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน
โทรศัพท์ : 0 2283 6848, 0 2283 6931
E-mail : FinTechDept@bot.or.th 

>>​Download​​ ข่าว PDF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce