Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 54/2563 เรื่อง ​ธปท. มอบรางวัลโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ครั้งที่ 2 แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคเหนือ

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 54/2563

เรื่อง ​ธปท. มอบรางวัลโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ครั้งที่ 2 แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคเหนือ

​           นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มอบรางวัลในโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2 ให้แก่ตัวแทนทีมที่ได้รับรางวัล ณ สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะนักเรียนและอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้าร่วมงาน ในโครงการ Fin. ดี We Can Do!!!Season 2 ครั้งนี้มี 116 วิทยาลัยจาก 44 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโดยเป็นวิทยาลัยในภาคเหนือจำนวน 29 วิทยาลัย และมี 6 วิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

          โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินของ ธปท. ที่มุ่งเน้นการดำเนินการเชิงป้องกันซึ่ง ธปท. ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนอาชีวศึกษามีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ยั่งยืน ผ่านการคิดและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการรับรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมทางการเงิน และส่งต่อแนวคิดการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

           ทั้งนี้ ธปท. จะเดินหน้าส่งเสริมความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ มีวินัยทางการเงิน สามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างเหมาะสม และมีภูมิคุ้มกันทางการเงินเพียงพอเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจการเงินของประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
24 สิงหาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 1 ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
โทรศัพท์ : 0 2283 6157, 0 2283 6153
E-mail : ParichPh@bot.or.thChantidP@bot.or.th  >>​Download​​ ข่าว PDF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง เข้าพบหารือความร่วมมือฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce