Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 54/2563 เรื่อง ​ธปท. มอบรางวัลโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ครั้งที่ 2 แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคเหนือ

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 54/2563

เรื่อง ​ธปท. มอบรางวัลโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ครั้งที่ 2 แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคเหนือ

​           นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มอบรางวัลในโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2 ให้แก่ตัวแทนทีมที่ได้รับรางวัล ณ สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะนักเรียนและอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้าร่วมงาน ในโครงการ Fin. ดี We Can Do!!!Season 2 ครั้งนี้มี 116 วิทยาลัยจาก 44 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโดยเป็นวิทยาลัยในภาคเหนือจำนวน 29 วิทยาลัย และมี 6 วิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

          โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินของ ธปท. ที่มุ่งเน้นการดำเนินการเชิงป้องกันซึ่ง ธปท. ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนอาชีวศึกษามีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ยั่งยืน ผ่านการคิดและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการรับรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมทางการเงิน และส่งต่อแนวคิดการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

           ทั้งนี้ ธปท. จะเดินหน้าส่งเสริมความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ มีวินัยทางการเงิน สามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างเหมาะสม และมีภูมิคุ้มกันทางการเงินเพียงพอเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจการเงินของประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
24 สิงหาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 1 ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
โทรศัพท์ : 0 2283 6157, 0 2283 6153
E-mail : ParichPh@bot.or.thChantidP@bot.or.th  >>​Download​​ ข่าว PDF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเเละผลักการจัดการสิ่งเเวดล้อมภูมิทัศน์เเละการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เเละสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) เข้าพบเเนะนำโครงการนวัตกรรมเเบบเปิดฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที …

Read More →

สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด Open Innovation

📣 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด ( Open Innovation …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!