Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ไทย-สหรัฐ ตั้งคณะกรรมการร่วม ขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจ

ประธานกรรมการหอการค้าไทย เผย ไทย-สหรัฐ ตั้งคณะกรรมการร่วม ขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจ เร่งขยายการลงทุน
นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ไทยและสหรัฐมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาอย่างยาวนาน บนพื้นฐานของความแบ่งปัน และในโอกาสเดินทางเยือนสหรัฐร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีนั้น ได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไทย-สหรัฐเป็นกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้า,การลงทุน โดยได้เลือกบริษัทเอกชนที่ไปลงทุนในสหรัฐเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและมีกระทรวงการต่างประเทศ,กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาเป็นที่ปรึกษา
พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดทำ MOU ระหว่างหอการค้าสหรัฐและหอการค้าไทย ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการค้าและการลงทุนและคัดเลือกสาขาธุรกิจเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นสำหรับภาพรวมการลงทุนไทย-สหรัฐในปี 2559 มีมูลค่าอยู่ที่ 36,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 14.75 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยด้านการลงทุนมีบริษัทไทย 45 ราย เข้าไปลงทุนใน 28 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆกว่า 15 สาขา
สำหรับการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสหรัฐเป็นตลาดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด และตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทยอยู่ที่ 6.88 แสนคน ขยายตัวร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการใช้จ่ายในประเทศไทยประมาณ 51,000 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2560 ทั้งปี จะนักท่องเที่ยวสหรัฐเดินทางมาในประเทศไทยอยู่ที่ 1 ล้านคน
———————————————————-
ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
website : http://www.cmchamber.com/
หรือทาง Line@ : @eli8851q
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเเละผลักการจัดการสิ่งเเวดล้อมภูมิทัศน์เเละการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เเละสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) เข้าพบเเนะนำโครงการนวัตกรรมเเบบเปิดฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที …

Read More →

สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด Open Innovation

📣 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด ( Open Innovation …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!