Chiang Mai Chamber of Commerce

ไทยได้รับการจัดอันดับให้ครองแชมป์อันดับ 1 ในการเป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มธุรกิจ (Best Countries to start a Business)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกด้านต่างๆ ประจำปี 61 บนเว็ปไซต์ usnews.com ของสำนักข่าว U.S. News & World Report พบว่า ไทยได้รับการจัดอันดับให้ครองแชมป์อันดับ 1 จากทั้งหมด 80 ประเทศทั่วโลก ในการเป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มธุรกิจ (Best Countries to start a Business) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

ซึ่งการจัดอันดับนี้สอดคล้องกับผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก ประจำปี 61 เพราะไทยปรับลดขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของไทยจากเดิม 5 ขั้นตอน ใช้เวลา 25.5 วัน เหลือเพียง 3 ขั้นตอน ใช้เวลา 2 วัน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการจากเดิม 6,600 บาท เหลือเพียง 5,800 บาท โดยมีเหตุผลหลักมาจากการที่กระทรวงพาณิชย์ของไทย ได้ลดขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของไทย และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการลง

นอกจากนี้ ไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่น่าลงทุน (Best Countries to Invest In) เป็นอันดับที่ 8 จาก 25 ประเทศทั่วโลก รายงานผลการจัดอันดับ ดังกล่าวถือเป็นอีกสัญญาณหนึ่ง ที่ยืนยันมุมมองของต่างชาติว่า ไทยได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งภาพลักษณ์ของไทยในเรื่องนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาทำธุรกิจในไทยเป็นอย่างยิ่ง

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

[sg_popup id=7]

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce