Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“โอกาสและความท้าทาย:เศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี”

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และ ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทยได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6 ซึ่งในปีนี้มีการจัดงานสัมนา 3 เรื่อง ในหัวข้อ

“โอกาสและความท้าทาย: เศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี” โดยมีวิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย

“ชีวิตในยุค Fin Tech” ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ คุณโฉลก สัมพันธาวงศ์ และดร.วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศื ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการเงิน

และ “Chiang Mai Smart City: สร้างฝันให้เป็นความจริง” โดยนำเสนอแนวทางการผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นจังหวัดนำร่องสมาร์ทซิตี้ของประเทศ

ซึ่งในการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง ในระดับจังหวัดจนถึงนานาชาติ โดยมีผุ้นำด้านการพัฒนาดิจิทัลพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยปีนี้มีขึ้นในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 8.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าร่วมงานคร้้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม คุณบุณฑริกา แสงอรุณ โทร: 02-626-8326 หรือ E-mail: bsangarun@worldbank.org

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIZJD_6SHJMbyKe5HuqovvLJXsqKWxQf4TlY626n8oRIiagQ/viewform  ภายใน วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce