Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“โอกาสและความท้าทาย:เศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี”

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และ ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทยได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6 ซึ่งในปีนี้มีการจัดงานสัมนา 3 เรื่อง ในหัวข้อ

“โอกาสและความท้าทาย: เศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี” โดยมีวิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย

“ชีวิตในยุค Fin Tech” ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ คุณโฉลก สัมพันธาวงศ์ และดร.วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศื ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการเงิน

และ “Chiang Mai Smart City: สร้างฝันให้เป็นความจริง” โดยนำเสนอแนวทางการผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นจังหวัดนำร่องสมาร์ทซิตี้ของประเทศ

ซึ่งในการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง ในระดับจังหวัดจนถึงนานาชาติ โดยมีผุ้นำด้านการพัฒนาดิจิทัลพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยปีนี้มีขึ้นในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 8.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าร่วมงานคร้้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม คุณบุณฑริกา แสงอรุณ โทร: 02-626-8326 หรือ E-mail: bsangarun@worldbank.org

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIZJD_6SHJMbyKe5HuqovvLJXsqKWxQf4TlY626n8oRIiagQ/viewform  ภายใน วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce