Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“โอกาสและความท้าทาย:เศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี”

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และ ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทยได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6 ซึ่งในปีนี้มีการจัดงานสัมนา 3 เรื่อง ในหัวข้อ

“โอกาสและความท้าทาย: เศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี” โดยมีวิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย

“ชีวิตในยุค Fin Tech” ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ คุณโฉลก สัมพันธาวงศ์ และดร.วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศื ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการเงิน

และ “Chiang Mai Smart City: สร้างฝันให้เป็นความจริง” โดยนำเสนอแนวทางการผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นจังหวัดนำร่องสมาร์ทซิตี้ของประเทศ

ซึ่งในการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง ในระดับจังหวัดจนถึงนานาชาติ โดยมีผุ้นำด้านการพัฒนาดิจิทัลพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยปีนี้มีขึ้นในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 8.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าร่วมงานคร้้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม คุณบุณฑริกา แสงอรุณ โทร: 02-626-8326 หรือ E-mail: bsangarun@worldbank.org

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIZJD_6SHJMbyKe5HuqovvLJXsqKWxQf4TlY626n8oRIiagQ/viewform  ภายใน วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กรพ.ปจ.) ครั้งที่ 2/2563

ในวันที่ 28 กันยายน 2563 นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ กรรมการรองเลขาธิการและผู้ช่วยปฎิคมหอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมโครงการจัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “ CCC Golf 2020 “

ดาวน์โหลดโครงการ CCC Golf 2020 >>PDF DOWNLOAD

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!