Chiang Mai Chamber of Commerce

ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจกาแฟเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิญปฏิบัติการเพื่อสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจสำหรับกลุ่มธุรกิจกาแฟล้านนา

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมเข้าสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจ สำหรับกลุ่มกาแฟล้านนา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลข 096-6789118
Line ID: coffeelannacmu
Facebook: Lannacoffehub
สำหรับสมาชิกหอการค้า ได้รับสิทธิพิเศษ ในการสำรองที่นั่งก่อน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce