Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจกาแฟเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิญปฏิบัติการเพื่อสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจสำหรับกลุ่มธุรกิจกาแฟล้านนา

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมเข้าสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจ สำหรับกลุ่มกาแฟล้านนา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลข 096-6789118
Line ID: coffeelannacmu
Facebook: Lannacoffehub
สำหรับสมาชิกหอการค้า ได้รับสิทธิพิเศษ ในการสำรองที่นั่งก่อน

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce