Chiang Mai Chamber of Commerce

โครงการ “1 หอการค้า 1 สหกรณ์”

วันนี้ นาง วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ท่านประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรม Business matching ระหว่าง Tops Supermarket และ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่, สหกรณ์ไข่ไก่เชียงใหม่-ลำพูน, สหกรณ์สันป่าตอง ภายใต้โครงการ “1 หอการค้า 1 สหกรณ์” ณ ห้องประชุม สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 10/2565 โดย สำนักงานคลังจัง …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce