Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

โครงการ “1 หอการค้า 1 สหกรณ์”

วันนี้ นาง วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ท่านประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรม Business matching ระหว่าง Tops Supermarket และ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่, สหกรณ์ไข่ไก่เชียงใหม่-ลำพูน, สหกรณ์สันป่าตอง ภายใต้โครงการ “1 หอการค้า 1 สหกรณ์” ณ ห้องประชุม สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 69/2563 เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 69/2563 เรื่อง  กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กรพ.ปจ.) ครั้งที่ 2/2563

ในวันที่ 28 กันยายน 2563 นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ กรรมการรองเลขาธิการและผู้ช่วยปฎิคมหอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมโครงการจัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “ CCC Golf 2020 “

ดาวน์โหลดโครงการ CCC Golf 2020 >>PDF DOWNLOAD

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!