Chiang Mai Chamber of Commerce

โครงการออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม

เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา มีการประชุมชี้แจงรายละเอียด และ รับฟังความคิดเห็น ในโครงการออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม ทั้งนี้ ถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม มีจุดเริ่มต้นโครงการจากบริเวณถนนทางหลวงชนบท สาย ชม 3029 (ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) ตัดผ่านถนนสาย ทล.121 (วงแหวนรอบนอก) ตัดผ่านถนนสาย ทล.1260 ผ่านพื้นที่ว่าง สวนผลไม้ และสิ่งปลูกสร้างของประชาชน เชื่อมกับถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย ทล.1414 เป็นจุดสิ้นสุดโครงการ

อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่
http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/660603

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce