โครงการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการประจำปี 2561

     กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้มีการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในระบบประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อให้มีฐานข้อมูล ความต้องการแรงงานในระดับพื้นที่จังหวัดและระดับประเทศที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตอบแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2561

 

? เอกสารชี้แจ้งการตอบแบบสำรวจฯ คลิก!!


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-112622

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce