Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

โครงการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการประจำปี 2561

     กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้มีการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในระบบประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อให้มีฐานข้อมูล ความต้องการแรงงานในระดับพื้นที่จังหวัดและระดับประเทศที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตอบแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2561

 

? เอกสารชี้แจ้งการตอบแบบสำรวจฯ คลิก!!


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-112622

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce