โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2560 หลักสูตร “เปลี่ยนเกษตรกรสมัยใหม่และผู้ประกอบการธรรมดาร สู่ SMEs ที่ค้าเป็น”

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2560 หลักสูตร “เปลี่ยนเกษตรกรสมัยใหม่และผู้ประกอบการธรรมดาร สู่ SMEs ที่ค้าเป็น”
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 โดยจัดรวมทั้งภาคการเกษตร และภาคทั่วไป ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง Link ด้านล่างนี้
http://goo.gl/forms/yeFuWYfX4dwSxQ5p1

   ปล.ในการนี้ทางทีมงานต้องกราบขออภัยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะลงสมัครเข้าร่วมอบรมในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 นี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.089-8518591

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce