Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2560 หลักสูตร “เปลี่ยนเกษตรกรสมัยใหม่และผู้ประกอบการธรรมดาร สู่ SMEs ที่ค้าเป็น”

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2560 หลักสูตร “เปลี่ยนเกษตรกรสมัยใหม่และผู้ประกอบการธรรมดาร สู่ SMEs ที่ค้าเป็น”
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 โดยจัดรวมทั้งภาคการเกษตร และภาคทั่วไป ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง Link ด้านล่างนี้
http://goo.gl/forms/yeFuWYfX4dwSxQ5p1

   ปล.ในการนี้ทางทีมงานต้องกราบขออภัยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะลงสมัครเข้าร่วมอบรมในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 นี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.089-8518591

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce