Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2560 หลักสูตร “เปลี่ยนเกษตรกรสมัยใหม่และผู้ประกอบการธรรมดาร สู่ SMEs ที่ค้าเป็น”

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2560 หลักสูตร “เปลี่ยนเกษตรกรสมัยใหม่และผู้ประกอบการธรรมดาร สู่ SMEs ที่ค้าเป็น”
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 โดยจัดรวมทั้งภาคการเกษตร และภาคทั่วไป ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง Link ด้านล่างนี้
http://goo.gl/forms/yeFuWYfX4dwSxQ5p1

   ปล.ในการนี้ทางทีมงานต้องกราบขออภัยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะลงสมัครเข้าร่วมอบรมในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 นี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.089-8518591

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce