Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

โครงการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ภาคเหนือ รุ่นที่ 2 (Northern Innovative Startup Thailand)

มาแล้ว!!! กับโครงการ NIST (Nothern Innovative Startup Thailand) รุ่นที่ 2 โครงการนี้เป็นโครงการการเร่งสร้างผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ ในกลุ่มเป้าหมายธุรกิจอุตสาหกรรมสำคัญของภาคเหนือ เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจมูลค่าสูง แต่ยังขาดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างธุรกิจให้เติบดตอย่างรวดเร็วและยั่งยืนโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ 3 Day Startup ค่ายสร้างผู้ประกอบการและค้นหาแนวคิดที่เป็นไปได้ กิจกรรม 8 weeks coaching รวบรวมหลักสูตรการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการอบรมเชิบปฏิบัติที่ผู้ประกอบการสามารถสร้างไอเดียให้แตกต่างและมีความพร้อมในการสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบดตและยั่งยืน โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแนะนำเทคนิค วิธีการอย่างเจาะลึกและตรงประเด็นสู่การสร้างการแข่งขันที่เหนือกว่าทั้งในระดับประเทศและสากลต่อไป

ด้วยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาตร์, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (มหาชน) และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ได้กำหนดจัด Roadshow โครงการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ภาคเหนือ รุ่นที่ 2 (Northern Innovative Startup Thailand) ขึ้นในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรม TOP LAND จังหวัดพิษณุโลก

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถส่งแบบตอบรับมายัง Line ID: pook.menaganga หรืออีเมล cnxchamber.manager@gmail.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเเละผลักการจัดการสิ่งเเวดล้อมภูมิทัศน์เเละการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เเละสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) เข้าพบเเนะนำโครงการนวัตกรรมเเบบเปิดฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที …

Read More →

สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด Open Innovation

📣 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด ( Open Innovation …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!