โครการ “สำรวจเส้นทางคมนาคม โลจิสติกส์ และสร้างเครือข่ายการลงทุนใน 3 ประเทศ ลุ่มแม่โขง-ล้านช้าง”

ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้จัดกิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการเดินทางไปสำรวจศักยภาพการลงทุน สร้างเครือข่ายการลงทุน และต่อยอดธุรกิจ

ทั้งนี้อุตสาหกรรมที่จะได้ไปสำรวจนั้น ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจการ Logistic ระหว่างวันที่ 18 – 23 มีนาคม 2561 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน โปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวโหลดเอกสาร    แบบตอบรับ    กำนดการสำรวจเส้นทางR3A    รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเรไร รักศิลปกิจ โทร 053-294100 ต่อ4103 E-mail: rayrai@boi.go.th   หรือ  คุณอลิน บริพันธ์ ต่อ4109 E-mail: alin@boi.go.th

 

[sg_popup id=7]

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce