Chiang Mai Chamber of Commerce

แม่โจ้โพลล์ สำรวจนักท่องเที่ยวต่างชาติเชื่อมั่นเชียงใหม่เมืองปลอดภัย

จากการสำรวจของ แม่โจ้โพลล์ โดยศูนย์วิจัยเศรษฐฏิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเชียงใหม่ ในหัวข้อ “เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวกับความปลอดภัยในสายตาชาวต่างชาติ”

พบว่า นักท่องเที่ยวกังวลความปลอดภัยของกิจกรรมแอดเวนเจอร์มากที่สุด และความปลอดภัยบนท้องถนนรองลงมา บุคคลากรหรือพนักงานให้บริการ ไกด์ และสถานที่พักอาศัย ลงมาตามลำดับ และเมื่อสอบถามจากประสบการณ์ตรง พบว่า ร้อยล่ะ 93.00 ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงเลย มีเพียงร้อยล่ะ 7.00 ที่เคยมีประสบการณ์เท่านั้น โดยพบจาก มีทรัพย์สินเสยหาย ปัญหาท้องถนน ปัญหาทำร้ายร่างกาย และด้านราคาการบริการ ตามลำดับ

ซึ่ง ร้อยล่ะ 90.33 มั่นใจความปลอดภัยของเชียงใหม่ มีเพียงร้อยล่ะ 9.67 เท่านั้น ที่ยังมีความกัลวล ซึ่งได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากนักท่องเที่ยวว่า ควรพัฒนาความปลอดภัยทางท้องถนน จัดระเบียบทางเท้าเพิ่มแสงไฟและซ่อมแซม จัดทำป้ายข้อมูล ภาษาสากล ความสะอาดของสถานที่ และอินเตอร์เน็ต ตามลำดับ

 

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce