จากการสำรวจของ แม่โจ้โพลล์ โดยศูนย์วิจัยเศรษฐฏิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเชียงใหม่ ในหัวข้อ “เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวกับความปลอดภัยในสายตาชาวต่างชาติ”

พบว่า นักท่องเที่ยวกังวลความปลอดภัยของกิจกรรมแอดเวนเจอร์มากที่สุด และความปลอดภัยบนท้องถนนรองลงมา บุคคลากรหรือพนักงานให้บริการ ไกด์ และสถานที่พักอาศัย ลงมาตามลำดับ และเมื่อสอบถามจากประสบการณ์ตรง พบว่า ร้อยล่ะ 93.00 ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงเลย มีเพียงร้อยล่ะ 7.00 ที่เคยมีประสบการณ์เท่านั้น โดยพบจาก มีทรัพย์สินเสยหาย ปัญหาท้องถนน ปัญหาทำร้ายร่างกาย และด้านราคาการบริการ ตามลำดับ

ซึ่ง ร้อยล่ะ 90.33 มั่นใจความปลอดภัยของเชียงใหม่ มีเพียงร้อยล่ะ 9.67 เท่านั้น ที่ยังมีความกัลวล ซึ่งได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากนักท่องเที่ยวว่า ควรพัฒนาความปลอดภัยทางท้องถนน จัดระเบียบทางเท้าเพิ่มแสงไฟและซ่อมแซม จัดทำป้ายข้อมูล ภาษาสากล ความสะอาดของสถานที่ และอินเตอร์เน็ต ตามลำดับ

 

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *