แบงค์ชาติสรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2564

สรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2564 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ โดยมีประเด็นสำคัญ คือ

“เศรษฐกิจภาคเหนือหดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 และเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว ประกอบกับการกระจายวัคซีนทั่วถึงมากขึ้น ทำให้ความเชื่อมั่นเริ่มกลับมา ส่งให้ภาคการท่องเที่ยว การบริโภค และการจ้างงาน ทยอยปรับดีขึ้น”

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบอินโฟกราฟิก ได้ที่
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib3/NorthernPress_Dec2564.pdf

แผนภาพรายละเอียดแต่ละสาขาเศรษฐกิจ
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib2/NorthernPress_PPT_Q42564.pdf

ติดตามฉบับอื่น
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/Pages/Northern_Economy.aspx

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce