Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

แบงค์ชาติสรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2564

สรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2564 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ โดยมีประเด็นสำคัญ คือ

“เศรษฐกิจภาคเหนือหดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 และเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว ประกอบกับการกระจายวัคซีนทั่วถึงมากขึ้น ทำให้ความเชื่อมั่นเริ่มกลับมา ส่งให้ภาคการท่องเที่ยว การบริโภค และการจ้างงาน ทยอยปรับดีขึ้น”

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบอินโฟกราฟิก ได้ที่
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib3/NorthernPress_Dec2564.pdf

แผนภาพรายละเอียดแต่ละสาขาเศรษฐกิจ
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib2/NorthernPress_PPT_Q42564.pdf

ติดตามฉบับอื่น
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/Pages/Northern_Economy.aspx

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce