แบงค์ชาติสรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2564

สรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2564 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ โดยมีประเด็นสำคัญ คือ

“เศรษฐกิจภาคเหนือหดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 และเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว ประกอบกับการกระจายวัคซีนทั่วถึงมากขึ้น ทำให้ความเชื่อมั่นเริ่มกลับมา ส่งให้ภาคการท่องเที่ยว การบริโภค และการจ้างงาน ทยอยปรับดีขึ้น”

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบอินโฟกราฟิก ได้ที่
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib3/NorthernPress_Dec2564.pdf

แผนภาพรายละเอียดแต่ละสาขาเศรษฐกิจ
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib2/NorthernPress_PPT_Q42564.pdf

ติดตามฉบับอื่น
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/Pages/Northern_Economy.aspx

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce