Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

แจ้งเตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพเรียกเก็บค่าน้ำประปาพร้อมออกใบเสร็จปลอม

 

 

             ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) แจ้งว่า มีกลุ่มมิจฉาชีพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าน้ำประปาจากผู้ใช้น้ำ หากผู้ใช้น้ำไม่ยอมจ่ายค่าน้ำประปา จะมีพฤติกรรมข่มขู่ว่าจะตัดมาตรวัดน้ำ ถ้าผู้ใช้ยินยอมจ่ายค่าน้ำประปา

              กลุ่มมิจฉาชีพจะทำการออกใบเสร็จรับเงินปลอมเสมือนเป็นการรับชำระค่าน้ำประปาโดยเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายในการรับชำระค่าน้ำประปาโตยตรงที่บ้านผู้ใช้น้ำ

              โปรดอย่าได้ชำระค่าน้ำประปากับผู้ที่แอบอ้างโดยเด็ดขาด ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) หมายเลขโทรศัพท์ 053-233-477 และ 053-233-479-80

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัด​เชียงใหม่​ ครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 26 มกราคม 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าฯ ครั้งที่ 21/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค …

Read More →

เปิดรับคำขอยื่นกูสินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3

🔊ข่าวดี เปิดรับคำขอยื่นกู้สินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3🎯สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น 💸 …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!