Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

แจ้งเตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพเรียกเก็บค่าน้ำประปาพร้อมออกใบเสร็จปลอม

 

 

             ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) แจ้งว่า มีกลุ่มมิจฉาชีพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าน้ำประปาจากผู้ใช้น้ำ หากผู้ใช้น้ำไม่ยอมจ่ายค่าน้ำประปา จะมีพฤติกรรมข่มขู่ว่าจะตัดมาตรวัดน้ำ ถ้าผู้ใช้ยินยอมจ่ายค่าน้ำประปา

              กลุ่มมิจฉาชีพจะทำการออกใบเสร็จรับเงินปลอมเสมือนเป็นการรับชำระค่าน้ำประปาโดยเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายในการรับชำระค่าน้ำประปาโตยตรงที่บ้านผู้ใช้น้ำ

              โปรดอย่าได้ชำระค่าน้ำประปากับผู้ที่แอบอ้างโดยเด็ดขาด ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) หมายเลขโทรศัพท์ 053-233-477 และ 053-233-479-80

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce