Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

แจ้งเตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพเรียกเก็บค่าน้ำประปาพร้อมออกใบเสร็จปลอม

 

 

             ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) แจ้งว่า มีกลุ่มมิจฉาชีพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าน้ำประปาจากผู้ใช้น้ำ หากผู้ใช้น้ำไม่ยอมจ่ายค่าน้ำประปา จะมีพฤติกรรมข่มขู่ว่าจะตัดมาตรวัดน้ำ ถ้าผู้ใช้ยินยอมจ่ายค่าน้ำประปา

              กลุ่มมิจฉาชีพจะทำการออกใบเสร็จรับเงินปลอมเสมือนเป็นการรับชำระค่าน้ำประปาโดยเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายในการรับชำระค่าน้ำประปาโตยตรงที่บ้านผู้ใช้น้ำ

              โปรดอย่าได้ชำระค่าน้ำประปากับผู้ที่แอบอ้างโดยเด็ดขาด ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) หมายเลขโทรศัพท์ 053-233-477 และ 053-233-479-80

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce