นายสมคิด จาตุศรัีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เผยถึงกรณีที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นว่า เกิดจากการที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง ทำให้ค่าเงินของหลายๆ ประเทศแข็งค่าขึ้น รวมถึงค่าเงินบาท ซึ่งทุกประเทศต่างก็ได้รับผลกระทบ และได้ติดตามแนวทางการปรับปรุงการประกอบธุรกิจไทยของธนาคารโลก (Doing Business) โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิรูปกฏหมาย ทำให้มีการตั้งทีมงานขึ้นมาดูแลการปฏิรูปกฏหมายดิจิทัล

ด้านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้เตรียมจัดทำรายงาน Doing Business เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิณจากธนาคารโลกในช่วงกลางปีนี้ เพื่อให้อันดับดีขึ้นจากปีก่อนเพิ่มขึ้นถึง 20 อันดับและต้องรีบแก้ไขกระบวนกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรมการ พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กล่าวว่า อันดับจากปีก่อนที่เพิ่มขึ้นถึง 20 อันดับนั้น เราติด 1 ใน 2 ของประเทศที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุด แต่การที่จะเข้าไปอยู่ในอันดับที่ 20 ถึง 10 นั้นจะเริ่มยากขึ้น แ่ต่ก็มีเกณท์ที่จะขึ้นอันดับใน 20 อันดับได้

ที่มา : MGR online

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *