เรียนเชิญเข้าร่วมงาน Chiang Mai Connect by NTCC วันที่ 28 ส.ค. 2560

หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย ร่วมกับสตาร์เวิร์ค และหอการค้าต่างประเทศ ขอเรียนเชิญท่านและสมาชิกกลุ่ม YEC ร่วมงาน Chiang Mai Connect by NTCC: Networking & Data Power Talk ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 – 21.30 น. ณ SIPA Co-Working Space ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce