เรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม “Excel ระดับต้น”

เรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม “Excel ระดับต้น”
.
การอบรมนี้ เหมาะกับใคร ‼️
☑️ สำหรับผู้ที่ใช้ Excel ในการบันทึกข้อมูลและประมวลผล
☑️ สำหรับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล
☑️ สำหรับพนักงานบุคคล /บัญชี/ธุรการ/จัดซื้อ/ขาย
.
📍​อบรมวันที่ 21 มิถุนายน 2565 สถานที่แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
💰 ค่าอบรม 1,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT)​
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3NDlYVG
.
📳 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081 5319657

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce