เรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร L-NET รุ่น 1 โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง (Leadership Network Program)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร L-NET รุ่น 1 โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง (Leadership Network Program)

การอบรมประกอบด้วย

✅แนวคิดการบริหารจัดการร่วมสมัย (CEO Contemporary Management)

✅การสร้างแบรนด์บุคคลและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (CEO Branding and Effective Communication)

✅การบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่ดีผ่านแนวคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (CEO Creative and Technology Trajectories)

✅ศาสตร์ชะลอวัย และการบริหารสุขภาพแบบองค์รวม (CEO Holistic Health and Sustainable)

อบรมทุกวันพฤหัสดี เวลา 09.00 – 16.30 น. ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 8 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รับสมัครถึง 31 ธันวาคม 2565

📋สมัคร>https://forms.gle/v5Abn8ED2KszN44g8

📱โทร. 0 2244 5041-2, 098-2180246, 098-2183714

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce