เรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม “Excel ระดับกลาง (Intermediate)​”

เรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม “Excel ระดับกลาง (Intermediate)​”

การอบรมนี้ เหมาะกับใคร ‼️
☑️ สำหรับผู้ที่ต้องทำงานวิเคราะห์ข้อมูล
☑️ สำหรับผู้ที่ต้องทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร
☑️ สำหรับผู้ที่ต้องการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
☑️ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ DATA DRIVEN

📍​อบรมวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 -​ 17.00 น. สถานที่แจ้งให้ทราบอีกครั้ง

💰 ค่าอบรม 2,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT)​

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3NBOXt7

📳 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081 5319657

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce