Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เรียนเชิญผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมรับฟังสัมนาพิเศษเรื่อง ” ยุธศาสตร์การตลาดยุคโลกไร้พรมแดน “

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมรับฟังสัมนาพิเศษเรื่อง ” ยุธศาสตร์การตลาดยุคโลกไร้พรมแดน ” ในวันอสทิตย์ที่ 3 กัยยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00น บรรยายโดย อาจารย์วรกร ชำนาญไพศาล นายกสมาคม SMEs Thai Go Inter
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-5954897 คุณวิกรณ์ พรมชนะ Line : vickwow2497 และ 087-3419944 คุณ กัญญภัค อุตตมางกูร

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce