เรียนเชิญผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมรับฟังสัมนาพิเศษเรื่อง ” ยุธศาสตร์การตลาดยุคโลกไร้พรมแดน “

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมรับฟังสัมนาพิเศษเรื่อง ” ยุธศาสตร์การตลาดยุคโลกไร้พรมแดน ” ในวันอสทิตย์ที่ 3 กัยยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00น บรรยายโดย อาจารย์วรกร ชำนาญไพศาล นายกสมาคม SMEs Thai Go Inter
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-5954897 คุณวิกรณ์ พรมชนะ Line : vickwow2497 และ 087-3419944 คุณ กัญญภัค อุตตมางกูร

 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce