Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เรียนเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ เพื่อยกระดับความรู้ รวมถึงมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช่จ่าย🆓

📌โดยมีกำหนดการอบรมรูปแบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 🕗

👉สนใจเข้าร่วมอบรม สมัครได้ที่ https://bit.ly/3KZ1oxo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce