Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปิดอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016

เปิดอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) YEC 2016”

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. มีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี

2.เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

3.เป็นผู้แทนที่มีอำนาจเต็มหรือทายาทผู้สืบทอดธุรกิจของสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

4.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

5.ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณกันต์กนิษฐ์ สุุทธิเวทย์ 053 -241404รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016

โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ 

โบชัวร์ประชาสัมพันธ์ 2 โบชัวร์ประชาสัมพันธ์ 1

 Download ใบสมัคร YEC 2016

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce