เปิดอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016

เปิดอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) YEC 2016”

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. มีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี

2.เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

3.เป็นผู้แทนที่มีอำนาจเต็มหรือทายาทผู้สืบทอดธุรกิจของสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

4.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

5.ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณกันต์กนิษฐ์ สุุทธิเวทย์ 053 -241404รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016

โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ 

โบชัวร์ประชาสัมพันธ์ 2 โบชัวร์ประชาสัมพันธ์ 1

 Download ใบสมัคร YEC 2016

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce