Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปิดอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016

เปิดอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) YEC 2016”

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. มีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี

2.เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

3.เป็นผู้แทนที่มีอำนาจเต็มหรือทายาทผู้สืบทอดธุรกิจของสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

4.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

5.ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณกันต์กนิษฐ์ สุุทธิเวทย์ 053 -241404รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016

โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ 

โบชัวร์ประชาสัมพันธ์ 2 โบชัวร์ประชาสัมพันธ์ 1

 Download ใบสมัคร YEC 2016

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนแนวทางการจัดตั้งมูลนิธิเชียงใหม่เมืองมรดกโลก

ในวันที่ 6 เมษายน 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่า …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce