Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปิดอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016

เปิดอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) YEC 2016”

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. มีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี

2.เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

3.เป็นผู้แทนที่มีอำนาจเต็มหรือทายาทผู้สืบทอดธุรกิจของสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

4.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

5.ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณกันต์กนิษฐ์ สุุทธิเวทย์ 053 -241404รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” 2016

โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ 

โบชัวร์ประชาสัมพันธ์ 2 โบชัวร์ประชาสัมพันธ์ 1

 Download ใบสมัคร YEC 2016

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 69/2563 เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 69/2563 เรื่อง  กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กรพ.ปจ.) ครั้งที่ 2/2563

ในวันที่ 28 กันยายน 2563 นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ กรรมการรองเลขาธิการและผู้ช่วยปฎิคมหอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมโครงการจัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “ CCC Golf 2020 “

ดาวน์โหลดโครงการ CCC Golf 2020 >>PDF DOWNLOAD

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!