Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีการอบรมอย่างเข้มข้น และมีค่าตอบแทนเปิดรับสมัครให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – ตุลาคม 2564 เท่านั้น(https://forms.office.com/r/qTy9PmdpXJ)
รับเฉพาะผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 1ปีภายใต้บริษัทสินวัฒนา คราวด์ฟันดิง


ระยะเวลา:• ผู้สมัคร 16 ท่านเข้าร่วมโครงการและทำการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรมZoom โดยจะเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ 1– ตุลาคม 2564• คัดเลือกจาก 8 จังหวัดที่ร่วมโครงการ (ไม่จำกัดจังหวัด)

✅เป้าหมายของโครงการ 1. ส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างผู้นำที่กำลังเติบโตในเมืองต่างๆ เพื่อเป็นผู้สนับสนุนการระดมทุนที่จะช่วยรองรับการเติบโตของชุมชนและเศรษฐกิจ 2. เป็นการมอบโอกาสให้แก่ผู้นำหรือตัวแทนในแต่ละเมืองได้มาร่วมแบ่งปันความคิด แนวทาง และกลยุทธ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการลงทุนของพลเมืองรวมถึงในด้านของการดำรงชีวิต ความปลอดภัย ความคล่องตัว และชุมชน 3. ยกระดับความเป็นผู้นำและทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางสังคม ให้กับตัวแทนจากทั่วประเทศ 4. เรามุ่งเน้นที่จะสร้างเครือข่ายของเมืองผ่านผู้นำที่มีความเป็นมืออาชีพและมีเป้าหมายเดียวกันโดยพัฒนาเมืองหรือชุมชนผ่านการใช้คราวด์ฟันดิง และ Open Innovationsซึ่งเรามีพันธมิตรเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thinkspaceแพลตฟอร์มที่สามารถไปสร้าง challenge หรือ ปัญหาที่ชุมชนประสบอยู่และเปิดโอกาสให้คนที่มีไอเดียหรือ solution ต่าง ๆเข้ามาร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหา

✅เกณฑ์การตัดสิน 1. ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นการลงทุน และปัญหาต่าง ๆในสังคมที่ส่งผลต่อชุมชน 2. หากมีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องเราก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. ต้องมีความพร้อมในการร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปีเพื่อพัฒนาหรือทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 4. สามารถทำงานจากทางไกล และเข้าใจจุดประสงค์ของโครงการ 5. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างพัฒนาชุมชนเมืองของคุณ 6. สามารถเข้าร่วมโปรแกรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นมาได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็น Ambassador Training และ City Workshop8. มีทักษะในการวางแผน การบริหารจัดการภาพลักษณ์ของบริษัทฯทั้งภายในและภายนอกให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง9. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สื่อสาร และติดต่อประสานงาน

เกี่ยวกับ Sinwattana CrowdfundingSinwattana Crowdfunding แพลตฟอร์มการระดมทุนคราวด์ฟันดิงเพื่อทำกิจกรรมพัฒนาสังคม (Social Platform)และการระดมทุนสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย และนักลงทุน (EquityPlatform) ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) บริหารงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์และนำโดยประธานบริหาร คุณฮง ซิน เควก (Hong Sin Kwek)เป้าหมายของสินวัฒนาคือการปฏิวัติเศรษฐกิจของธุรกิจด้วยการพัฒนาแหล่งเงินทุน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่ https://equity.sinwattana.comhttps://www.sinwattana.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce