เปิดรับสมัคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ ( นคอ. ) รุ่นที่ 11

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เชิญชวนหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ ( นคอ. ) รุ่นที่ 11

โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการคลังที่เหมาะสมเเละสอดกับพลวัตของเศรษฐกิจประเทศ รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการองค์กร สามารถบูรณาการความรู้เเละแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

✅หลักสูตรมีระยะเวลาการอบรมเเละศึกษาดูงานในประเทศรวมทั้งสิ้น 74 ชั่วโมง (จำนวน 11 วัน) สำหรับท่านใดที่มีความสนใจ สามารถสมัครได้ตาม QR CODE ในเอกสารประชาสัมพันธ์

✅หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083-9207417 , 0959914742 ( คุณกนิษฐา เเละ คุณภัคจิรา )

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

Read More →

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce