Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปิดรับสมัคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ ( นคอ. ) รุ่นที่ 11

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เชิญชวนหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ ( นคอ. ) รุ่นที่ 11

โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการคลังที่เหมาะสมเเละสอดกับพลวัตของเศรษฐกิจประเทศ รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการองค์กร สามารถบูรณาการความรู้เเละแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

✅หลักสูตรมีระยะเวลาการอบรมเเละศึกษาดูงานในประเทศรวมทั้งสิ้น 74 ชั่วโมง (จำนวน 11 วัน) สำหรับท่านใดที่มีความสนใจ สามารถสมัครได้ตาม QR CODE ในเอกสารประชาสัมพันธ์

✅หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083-9207417 , 0959914742 ( คุณกนิษฐา เเละ คุณภัคจิรา )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce