Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการ “สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ชิงแชมป์ระดับภูมิภาค” Thailand Inno Biz Champion

📣📣ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ มาเปิดโอกาสในการพาธุรกิจ ก้าวสู่เวทีระดับประเทศ และเป็นดาวดวงใหม่ของวงการ SMEs และ StartUp ประเทศไทย
🎯โครงการ “สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ชิงแชมป์ระดับภูมิภาค” Thailand Inno Biz Champion 🏆
“นวัตกรรมไทย เพื่อผู้ประกอบการไทย ไปได้ไกลกว่า…. ถ้าเราช่วยกัน”
🔥🔥โอกาสเป็นของคนที่พร้อม ถ้าคุณพร้อม เวทีนี้ต้องไม่พลาด!🔥🔥

💵💵พร้อมชิงเงินรางวัลระดับภูมิภาค มูลค่า 200,000 บาท
และเงินรางวัลระดับประเทศ มูลค่ากว่า 2,000,000 บาท 🔥🔥

📨สมัครเข้าร่วมฟังรายละเอียดโครงการ
⚡️วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น.⚡️
ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
📍ลงทะเบียน https://forms.gle/4RoPLSYFgZEtPXnf8

#NIA#นิลมังกร#SMEs#Startup#Thailandinnobizchampion#TINBC#สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม#ผู้ประกอบการไทยหัวใจนวัตกรรม 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce