Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

▶️ ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคเหนือ NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 เข้าฟังเเนะนำกลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเเบบเปิด (Open innovation) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ลบ. สำหรับการทำต้นเเบบนวัตกรรม
.
✅ ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Meeting)
ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
✍️ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม – ผู้จดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ประกอบการ อาจารย์ และผู้ที่สนใจ
✍️ ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/5MCoPr1QLqd7BLWa8
(!)(!) รับสมัครจำนวนจำกัด

✅ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทางอีเมลที่ท่านสมัคร โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
.
✅โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิในการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. รูปแบบการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565
2. “What is Innovation?”
3. กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเเบบเปิด
4. แนะนำการลงเบียนสำหรับสมาชิก การยื่นขอรับการสนับสนุน และการเตรียมข้อมูลสำหรับ Pitching Concept Idea
5. การพูดคุยร่วมกับแขกพิเศษ (Special Talk)
6. การพัฒนา และสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
089-8582965 (คุณจุติญาณี)
083-5752296 (คุณทิพาพร)
083-6266591 (คุณศกลรัตน์)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสํานักงานโยธาและผังเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)สำนั …

Read More →

หอการค้าการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมโครงการ “ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign”

“ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign&#822 …

Read More →

เรียนเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce