Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่

📣 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

♦️ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

พร้อมการจับคู่นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีโอกาสรับทุนสนับสนุนงานวิจัยสูงสุด 50%

🕒 สนใจสมัครคลิก https://goo.gl/forms/tYnnliL7wVnupqwS2

📢 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ irtc@step.cmu.ac.th หรือโทร 053-948478 ต่อ 1308 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564

ในวันที่ 22 มิ.ย. 2564 กรรมการองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายธนันท์ อานนทวิลาศ) เป็นผู้แทนใ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมหารือเเลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างองค์กร ร่วมกับกงสุลอินเดีย เชียงใหม่

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายโวรดม ปิฎกานนท์ อดีตประธานกรรมการหอค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่22 พร้อมด …

Read More →

STeP ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆปี 2564 ให้คำปรึกษาในการสร้างหน่วยวิจัยและพัฒนา ในสถานประกอบการ- มีสถานประกอบการสำหรับดำเนินกิจการ

ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆจาก STeP มาอีกแล้วค่าา เปิดรับเป็นปีที่ 2 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายด่วน ถึง 25 มิถุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce