เปิดรับสมัครนักศึกษา การศึกษาทางไกลโดยสถาบันการศึกษาทางไกล

**ข่าวประชาสัมพันธ์**
เปิดรับสมัครนักศึกษา การศึกษาทางไกลโดยสถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษา(หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 1 ปี 2561 กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560
เปิดรับสมัคร 6 หลักสูตร ดั่งนี้
1.หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.หลักสูตรการจัดนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ
4.หลักสูตรเซียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ
5.หลักสูตรการถ่ายภาพไมโครสต๊อก (ขายภาพถ่ายออนไลน์)
6.หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี)

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันการศึกษาทางไกล หรือ www.dei.ac.th

———————————————————-
ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
website : http://www.cmchamber.com/
หรือทาง Line@ : @eli8851q

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce