Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เเทน NGOs/CSOs เเละองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทย เข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทเเละขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เเทน NGOs/CSOs เเละองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทย เข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทเเละขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564


สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 25 สิงหาคม 2564

สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติม โทร. 062-8919516 ( คุณศุทธภัค )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce