Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปิดรับคำขอยื่นกูสินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3

🔊ข่าวดี เปิดรับคำขอยื่นกู้สินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3
🎯สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น 💸

🔻ดอกเบี้ย 1% ต่อปี
🔻ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
🔻ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
🔻วงเงินกู้สูงสุดต่อราย 3 ล้านบาท

🔹คุณสมบัติ

  • ต้องเป็นสมาชิก สสว.
  • เป็นนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นเอสเอ็มอีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท
  • ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสินเชื่อภายใต้โครงการ สสว.
  • ไม่เป็นหนี้ NPLs
  • ไม่มีค่างวดค้างชำระก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ

📍เปิดรับคำขอยื่นกู้ วันที่ 15 ธ.ค.63 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน

📂สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอพร้อมรายการเอกสารแนบ ได้ที่ https://bit.ly/3adE0xe

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
Tel: 053-105038 , 080-4659911 , 080-4608787
FB: หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
Line: @eli8851q

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce