เปิดรับคำขอยื่นกูสินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3

🔊ข่าวดี เปิดรับคำขอยื่นกู้สินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3
🎯สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น 💸

🔻ดอกเบี้ย 1% ต่อปี
🔻ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
🔻ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
🔻วงเงินกู้สูงสุดต่อราย 3 ล้านบาท

🔹คุณสมบัติ

  • ต้องเป็นสมาชิก สสว.
  • เป็นนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นเอสเอ็มอีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท
  • ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสินเชื่อภายใต้โครงการ สสว.
  • ไม่เป็นหนี้ NPLs
  • ไม่มีค่างวดค้างชำระก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ

📍เปิดรับคำขอยื่นกู้ วันที่ 15 ธ.ค.63 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน

📂สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอพร้อมรายการเอกสารแนบ ได้ที่ https://bit.ly/3adE0xe

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
Tel: 053-105038 , 080-4659911 , 080-4608787
FB: หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
Line: @eli8851q

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce