เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ Creative Co-Sharing Space ภายใต้โครงการ “พลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พื้นที่สร้างสรรค์ Creative Co-Sharing Space ภายใต้โครงการ “พลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Next Chiang Mai with Creative Economy)”
 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเสริมสร้างศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับประเทศ
นอกจากนี้ ในโอกาสเดียวกัน ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เปิดพื้นที่ Creative Co-Sharing Space ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงใหม่ และชมรมผู้ประกอบการเครือข่ายท่าแพ เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณถนนท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
.

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce