เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ Creative Co-Sharing Space ภายใต้โครงการ “พลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พื้นที่สร้างสรรค์ Creative Co-Sharing Space ภายใต้โครงการ “พลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Next Chiang Mai with Creative Economy)”
 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเสริมสร้างศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับประเทศ
นอกจากนี้ ในโอกาสเดียวกัน ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เปิดพื้นที่ Creative Co-Sharing Space ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงใหม่ และชมรมผู้ประกอบการเครือข่ายท่าแพ เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณถนนท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
.

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce