Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปิดตัว “MOBIKE IN เจียงใหม่” เพื่อก้าวสู่ Smart City (Thailand 4.0)

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “MOBIKE IN เจียงใหม่” ในวันที่ 18 มกราคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) พร้อมด้วยหน่วยงานในท้องถิ่นต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

MOBIKE จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Bike Sharing เพื่อการเป็นเมืองต้นแบบ การส่งเสริมสุขภาพสังคมสีเขียว SMART CITY (กินดี อยู่ดี มีสุข) โดยนำเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เข้ามาใช้งานได้จริง และเป็น non-motorised transpot (NMT) ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานพาหนะ

โดยจัการยาน MOBIKE จำนวน 500 คัน จะติดตั้งใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม ได้แก่ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานประตูท่าแพ และคูเมืองเก่า ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้จากการใช้แอปพลิเคชั่นนั้นสแกน  QR Code เพื่อการปลดล็อคจักรยาน และนำจักรยานไปคืนได้ที่จุดจอดสาธารณะ สุดท้ายเลื่อนตัวล็อคลงมาเพื่อสิ้นสุดการใช้งาน

 

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce