Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปิดตัว “MOBIKE IN เจียงใหม่” เพื่อก้าวสู่ Smart City (Thailand 4.0)

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “MOBIKE IN เจียงใหม่” ในวันที่ 18 มกราคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) พร้อมด้วยหน่วยงานในท้องถิ่นต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

MOBIKE จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Bike Sharing เพื่อการเป็นเมืองต้นแบบ การส่งเสริมสุขภาพสังคมสีเขียว SMART CITY (กินดี อยู่ดี มีสุข) โดยนำเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เข้ามาใช้งานได้จริง และเป็น non-motorised transpot (NMT) ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานพาหนะ

โดยจัการยาน MOBIKE จำนวน 500 คัน จะติดตั้งใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม ได้แก่ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานประตูท่าแพ และคูเมืองเก่า ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้จากการใช้แอปพลิเคชั่นนั้นสแกน  QR Code เพื่อการปลดล็อคจักรยาน และนำจักรยานไปคืนได้ที่จุดจอดสาธารณะ สุดท้ายเลื่อนตัวล็อคลงมาเพื่อสิ้นสุดการใช้งาน

 

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce