ขอเชิญชวนคณะนักแสดงที่มีความสามารถทางด้านการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และมีความพร้อมด้านงบประมาณ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมงาน “เทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี 2561 – 2562”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนคณะนักแสดงที่มีความสามารถทางด้านการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และมีความพร้อมด้านงบประมาณ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมงาน “เทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี 2561 – 2562”
ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครไปยัง กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร.053-112 595-6

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce