Chiang Mai Chamber of Commerce

เทรนด์การตลาดในเอเชียที่ควรจะจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

เทรนด์การตลาดในเอเชียที่ควรจะจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เผื่อเปิดตลาดในยุด ไทยแลนด์ 4.0 กันอย่างยั่งยืนด้วย 8 เทรนด์การตลาดแห่งเอเชียที่น่าจับตามองในปี 2561

อ่านรายละเอียดต่อได้ที่
http://positioningmag.com/1152957

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce