เทรนด์การตลาดในเอเชียที่ควรจะจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เผื่อเปิดตลาดในยุด ไทยแลนด์ 4.0 กันอย่างยั่งยืนด้วย 8 เทรนด์การตลาดแห่งเอเชียที่น่าจับตามองในปี 2561

อ่านรายละเอียดต่อได้ที่
http://positioningmag.com/1152957

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *