Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เตรียม อุโมงค์ลอดถนน นิมมานเหมินทร์ และ กองบิน41

บริษัท เชียงใหม่พัฒนาเมือง จำกัด เสนอโครงการสร้างอุโมงค์ทางลอด ถนนนิมมานเหมินทร์และใต้กองบิน41 ซึ่งมีมูลค่า 5 พันล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้จราจรไม่ติดขัด พร้อมเสนอรถ “เชียงใหม่ซิตี้บัส” เช่นกัน

นอกจากนี้ ในอนาครยังจะมีการพัฒนาที่ดินแถวนิมมานเหมินทร์ เพื่อเป็นดัง “ย่านราชประสงค์”  และถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ที่ต่อจากแยกริน เป็นดัง “สุขุมวิท” ของเชียงใหม่อีกด้วย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce