Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เตรียม อุโมงค์ลอดถนน นิมมานเหมินทร์ และ กองบิน41

บริษัท เชียงใหม่พัฒนาเมือง จำกัด เสนอโครงการสร้างอุโมงค์ทางลอด ถนนนิมมานเหมินทร์และใต้กองบิน41 ซึ่งมีมูลค่า 5 พันล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้จราจรไม่ติดขัด พร้อมเสนอรถ “เชียงใหม่ซิตี้บัส” เช่นกัน

นอกจากนี้ ในอนาครยังจะมีการพัฒนาที่ดินแถวนิมมานเหมินทร์ เพื่อเป็นดัง “ย่านราชประสงค์”  และถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ที่ต่อจากแยกริน เป็นดัง “สุขุมวิท” ของเชียงใหม่อีกด้วย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce