Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เตรียม อุโมงค์ลอดถนน นิมมานเหมินทร์ และ กองบิน41

บริษัท เชียงใหม่พัฒนาเมือง จำกัด เสนอโครงการสร้างอุโมงค์ทางลอด ถนนนิมมานเหมินทร์และใต้กองบิน41 ซึ่งมีมูลค่า 5 พันล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้จราจรไม่ติดขัด พร้อมเสนอรถ “เชียงใหม่ซิตี้บัส” เช่นกัน

นอกจากนี้ ในอนาครยังจะมีการพัฒนาที่ดินแถวนิมมานเหมินทร์ เพื่อเป็นดัง “ย่านราชประสงค์”  และถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ที่ต่อจากแยกริน เป็นดัง “สุขุมวิท” ของเชียงใหม่อีกด้วย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce