บริษัท เชียงใหม่พัฒนาเมือง จำกัด เสนอโครงการสร้างอุโมงค์ทางลอด ถนนนิมมานเหมินทร์และใต้กองบิน41 ซึ่งมีมูลค่า 5 พันล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้จราจรไม่ติดขัด พร้อมเสนอรถ “เชียงใหม่ซิตี้บัส” เช่นกัน

นอกจากนี้ ในอนาครยังจะมีการพัฒนาที่ดินแถวนิมมานเหมินทร์ เพื่อเป็นดัง “ย่านราชประสงค์”  และถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ที่ต่อจากแยกริน เป็นดัง “สุขุมวิท” ของเชียงใหม่อีกด้วย

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *