Chiang Mai Chamber of Commerce

เตรียม อุโมงค์ลอดถนน นิมมานเหมินทร์ และ กองบิน41

บริษัท เชียงใหม่พัฒนาเมือง จำกัด เสนอโครงการสร้างอุโมงค์ทางลอด ถนนนิมมานเหมินทร์และใต้กองบิน41 ซึ่งมีมูลค่า 5 พันล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้จราจรไม่ติดขัด พร้อมเสนอรถ “เชียงใหม่ซิตี้บัส” เช่นกัน

นอกจากนี้ ในอนาครยังจะมีการพัฒนาที่ดินแถวนิมมานเหมินทร์ เพื่อเป็นดัง “ย่านราชประสงค์”  และถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ที่ต่อจากแยกริน เป็นดัง “สุขุมวิท” ของเชียงใหม่อีกด้วย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce