Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“เชียงใหม่ซิตี้บัส” รถโดยสารประจำทางสายใหม่ที่เชียงใหม่กำลังเตรียมให้บริการ

เชียงใหม่เตรียมพร้อมทีจะให้บริการรถโดยสารประจำทางจากสนามบินสู่ตัวเมือง “เชียงใหม่ซิตี้บัส” เพื่อให้การจราจรไม่ติดขัดมาก และช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ทั้งการติดตาม กล้องCCTVที่ติดตั้ง 3 จุด ทั้งระบบ GPS ที่สามารถดูว่ารถสายไหนอยู่ ณ ที่จุดไหน (Live Map) และจะถึงเมื่อไหร่ และสุดท้าย ยังมี Free Wifi บริการอีกด้วย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนแนวทางการจัดตั้งมูลนิธิเชียงใหม่เมืองมรดกโลก

ในวันที่ 6 เมษายน 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่า …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce