“เชียงใหม่ซิตี้บัส” รถโดยสารประจำทางสายใหม่ที่เชียงใหม่กำลังเตรียมให้บริการ

เชียงใหม่เตรียมพร้อมทีจะให้บริการรถโดยสารประจำทางจากสนามบินสู่ตัวเมือง “เชียงใหม่ซิตี้บัส” เพื่อให้การจราจรไม่ติดขัดมาก และช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ทั้งการติดตาม กล้องCCTVที่ติดตั้ง 3 จุด ทั้งระบบ GPS ที่สามารถดูว่ารถสายไหนอยู่ ณ ที่จุดไหน (Live Map) และจะถึงเมื่อไหร่ และสุดท้าย ยังมี Free Wifi บริการอีกด้วย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce