Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“เชียงใหม่ซิตี้บัส” รถโดยสารประจำทางสายใหม่ที่เชียงใหม่กำลังเตรียมให้บริการ

เชียงใหม่เตรียมพร้อมทีจะให้บริการรถโดยสารประจำทางจากสนามบินสู่ตัวเมือง “เชียงใหม่ซิตี้บัส” เพื่อให้การจราจรไม่ติดขัดมาก และช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ทั้งการติดตาม กล้องCCTVที่ติดตั้ง 3 จุด ทั้งระบบ GPS ที่สามารถดูว่ารถสายไหนอยู่ ณ ที่จุดไหน (Live Map) และจะถึงเมื่อไหร่ และสุดท้าย ยังมี Free Wifi บริการอีกด้วย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce